Mįsles

Viskas apie Mįsles Lietuvoje

Mįslės.

Mislės gali būti lengvai vadinamį vienų iš didžiausių žmogaus išradimų. Ir iš tiesų, jų veiksmų stiprumas yra didelis. Vaikų mislės leidžia plėtoti vaiko mąstymą ir erudiciją. Turtingas įvairių pasakų hurojų ir nuostabų metamorfozų, galvosūkiai padėda plėtoti vaikų vaizduotę, užpildyti savo žodyną ir išmokti lyginti ir analizuoti.

Tad, truputi iš jų:

 • Greitai griaudžia, smulkiai kramta, bet nesuvalga. (pjūklas)
 • Jauna – atrodo kaip pjautuvas, pagyvens – tamps kaip paplotė. (mėnulis)
 • Lauke laiptai gulį, namas pro laiptus begioją. (traukinis)
 • Maitinsi – gyvens, duosi pagert – numirs. (ugnis)
 • Nei uodegos, nei galvos, bet keturios kojos. (stalas)
 • Kur vanduo stulpų stovį? (šulinys)
 • Pilkas – ne vilkas, ilgaausis – ne kiškis, su kanopom – ne arklys. (Asilas)
 • Kiek nebeg – vis tiek bus priekį. (šešėlis)
 • Bokso pirštinės ringe – ležuvi lovoje.
 • Visas gyvenimas vaikšto ir nori aplenkti vienas kitą, bet niekaip negali. (kojos)
 • Du broliai gyveno kitapus gatvė, ir nemato vienas kito. (akys)
 • Penki sandeliukai, vienos durys. (pirštinės)
 • Du galai, du žiedai, o per vidurį vinis. (žirklės)
 • Ne ugnis, bet degina. (dilgėlė)
 • Baltį aviaį bega per žvakę. (gluosnis)
 • Kas per metus keturis kartus perserenga? (žemė)
 • Pats lengvas, bet toli nenumesi. (plunksna)
 • Kas turi gerklę, bet neturi galvos? (butelis)
 • Ne gyvūnas, ne paukštis, nosijė stipinas, kuris jį nužudis, savo    kraują pralis. (uodas)
 • Pas jų visų iš eilės, net darbo dienomis, švenčių drabužiai. (saldainiai)
 • Nors ir juosta daugiaspalvė, bet tokia popūti! (vaivorykštė)
 • Apvalį, geltona, sėdi lysvėjė pagrandukė. Ji įsišaknijusi tvirtai į žemę. Kas tai yra? (ropė)
 • Neturiu kojų, bet einų, neturiu burnos, bet pasakysiu, kada miegoti, kada keltis. (laikrodis)
 • Jisvisada dirba, kai mes kalbame, ir poilsiauja, kai mes tylim. (liežuvis)
 • Draugas ne bokso maišas – jei jis ne iš Telšiu.

Ir nepamirškytė, kad misles turį teigiamą poveikį ne tik vaikams, bet ir suaugusiems.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *