Mįsles

Viskas apie Mįsles Lietuvoje

Mįslės. Mislės gali būti lengvai vadinamį vienų iš didžiausių žmogaus išradimų. Ir iš tiesų, jų veiksmų stiprumas yra didelis. Vaikų mislės leidžia plėtoti vaiko mąstymą ir erudiciją. Turtingas įvairių pasakų hurojų ir nuostabų metamorfozų, galvosūkiai padėda plėtoti vaikų vaizduotę, užpildyti savo žodyną ir išmokti lyginti ir analizuoti. Tad, truputi iš jų: Greitai griaudžia, smulkiai kramta, bet […]