Kuo kitakalbių vaikams svarbus tarpkultūrinis ugdymas?

Visame pasaulyje vyksta emigracijos procesai. Žmonės keliauja į kitas šalis, susipažįsta su kitų kultūrų žmonėmis. Kitų tautybių mokinių yra ir Lietuvos darželiuose bei mokyklose. Didėjanti visuomenių socialinė įvairovė sukuria naujus socialinius iššūkius ir problemas Kuo svarbus tarpkultūrinis ugdymas? Ką privalo žinoti mokytojas?

Tarpkultūrinį ugdymą vaikų darželyje tyrė Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) ikimokyklinės edukologijos magistro studentė Teresa Reginevič.

Tarpkultūrinio ugdymo pagrindinis tikslas – „Užtikrinti kokybišką ugdymąsi visiems visuomenės nariams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno individualius gebėjimus ir poreikius, vengiant bet kokios diskriminacijos“.

Kodėl yra svarbus tarpkultūrinis ugdymas? „Žmogus bendraudamas su kitų kultūrų atstovais negali numatyti jų elgesio remdamasis tik savo kultūrinėmis normomis ir taisyklėmis. Taigi, norint sėkmingai bendradarbiauti ir bendrauti su kitų kultūrų atstovais, būtinas išsamesnis jų kultūros pažinimas“, – pasakojo jaunoji mokslininkė.

Ypatingai ugdymo procese svarbus pedagogas. „Pedagogai, dirbantys daugiakultūrinėse grupėse, turi būti pasiruošę matyti kiekvieną vaiką ir tenkinti kiekvieno auklėtinio ugdymosi poreikius, atsižvelgiant į jo interesus ir gebėjimus. Tam, kad vyktų tarpkultūrinio ugdymo sklaida, mokytojas turi prisiimti daugelį funkcijų, kurios užtikrintų visapusišką vaiko ugdymąsi, nes tėvai tikisi iš ugdytojų geros vaikų priežiūros ir ugdymo, visapusiškos pagalbos, žinių perteikimo, valstybinės kalbos ir vertybinių nuostatų mokymo, atsižvelgiant į vaiko interesus, gebėjimus, poreikius. Mokytojas turėtų gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių šeimomis“, – sako Teresa Reginevič.

Pedagogai dirbdami su įvairių kultūrų vaikas taiko įvairias ugdymo strategijas. „Vaikų darželyje, ugdant kitataučius vaikus, didesnis dėmesys skiriamas perteikiant tarpkultūrines žinias apie savo ir kitų kultūrų tradicijas ir papročius. Pedagogai savo darbe naudoja įvairias tarpkultūrinio ugdymo strategijas: vaidmenų žaidimų, bendradarbiavimu grįstą mokymąsi ir savaiminio ugdymosi daugiakultūrinėje aplinkoje strategijas“, – dalinosi savo patirtimi Teresa.

Darželyje – daug ir įvairių tautybių vaikų. „Dirbu lietuviškame darželyje, tačiau vaikai ateina iš dvikalbių ir kitataučių šeimų, dažniausiai t.y. lenkų-rusų, lenkų-baltarusių, rusų-lietuvių, lenkų-lietuvių, rusų-lenkų. Iš lietuviškų šeimų į grupę ateina tik 1-3 vaikai. Pasirenkant darbo temą savo darbui norėjau išsiaiškinti auklėtojų, vadovų, tėvų požiūrį į tarpkultūrinį ugdymą ir atrasti sau naujų strategijų darbui su kitataučiais vaikais“, – teigė Teresa Reginevič.

Prezidentė paleis „Facebook“ sistemą dingusiems vaikams surasti

vaikai

 Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su pasaulinio socialinio tinklo „Facebook“ atstovais aktyvuos dingusių vaikų paieškai skirtą sistemą „Amber Alert“.

Lietuva – pirmoji iš Šiaurės šalių, kurioje bus įdiegta ši sistema.

„Amber Alert“ – tai „Facebook“ funkcija, leidžianti atsakingoms institucijoms nedelsiant išsiųsti pranešimą su dingusio vaiko nuotrauka ir naujausia informacija visiems socialinio tinklo vartotojams, dviejų šimtų kilometrų spinduliu nutolusiems nuo vietos, kurioje paskutinį kartą buvo matytas dingęs vaikas.

Lokacijos rodymą įsijungę „Facebook“ vartotojai galės pamatyti „Amber Alert“ įspėjimus šalia įprastai savo sraute matomų pranešimų, dalintis šiomis žinutėmis ir taip padėti greičiau rasti dingusį vaiką. Naudojant šią „Facebook“ funkciją pasaulyje pasiekiami daugiau nei 2 milijardai vartotojų, todėl tikimasi, kad tai taps efektyvia ir galinga priemone greičiau atrandant dingusius mažamečius.

Vien tik per praėjusius metus Lietuvoje buvo paskelbta 2691 vaiko paieška, per 100 vaikų ieškota ilgiau nei mėnesį. Nors dingimo priežastys labai įvairios, mūsų šalyje (skirtingai nei kitose šalyse), vaikai dažniausiai dingsta pabėgę iš namų. Tai – signalas apie šeimose esančias problemas, nuo kurių bėga vaikai: nesusikalbėjimą, patyčias ar net smurtą artimoje aplinkoje. Todėl labai svarbi yra ne tik operatyvi reakcija į įvykį, bet ir pastangos užbėgti jam už akių – pagalba vaikui ir visai šeimai.

Paieškos sistema „Amber Alert“ Lietuvoje ims veikti bendradarbiaujant „Facebook“, Prezidentės inicijuotai nacionalinei socialinio saugumo kampanijai „Už saugią Lietuvą“, Dingusių žmonių šeimų paramos centrui ir kitoms atsakingoms institucijoms.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *